Ga naar Extra en klik op Accounts.Klik op Toevoegen om een nieuw e-mailaccount in te stellen.Kies de optie E-mailaccount en klik op Volgende.Weergegeven naam: vul hier de afzendnaam in. Dit is de naam die de ontvanger van je e-mail te zien krijgt. Wanneer je hier bijvoorbeeld Arend de Vries invoert en een e-mail stuurt aan iemand, dan krijgt diegene te zien dat de e-mail afkomstig is van Arend de Vries.


Klik daarna op Volgende.E-mailadres: vul hier je e-mailadres in.

Klik op Volgende.Je kunt nu de serverinstellingen invullen:

Type server voor inkomende e-mail: IMAP.

Vink de optie Server voor uitgaande mail vereist verificatie aan.

Klik daarna op Volgende.E-mailgebruikersnaam: vul je  e-mailadres in.

Wachtwoord: vul hier het wachtwoord in.

Klik hierna op Volgende en klik op Voltooien. Klik in het volgende scherm Internetaccounts op Sluiten.Selecteer het  e-mailaccount en klik op Eigenschappen.Klik op het tabblad Servers.Vink de optie Voor deze server is verificatie vereist aan en klik op Instellingen.Selecteer De instellingen van de server voor inkomende e-mail gebruiken en klik op OK.Klik op het tablet Geavanceerd.Uitgaande e-mail (SMTP):


  • Vink Voor deze server is een beveiligde verbinding nodig aan.
  • Wijzig het poortnummer van 25 naar 587.


Inkomende e-mail (IMAP):


  • Vink bij inkomende e-mail Voor deze server is een beveiligde verbinding nodig aan.
  • Wijzig het poortnummer van 143 naar 993.


Klik op OK.In het overzichtsvenster zie je het zojuist ingestelde e-mailaccount. Klik op Sluiten.Het e-mailprogramma is nu ingesteld. We gaan controleren of je berichten kunt versturen en ontvangen:


  1. Open het e-mailprogramma.
  2. Schrijf een nieuw e-mailbericht met als onderwerp Test.
  3. Vul bij Aan je eigen e-mailadres in.
  4. Verstuur het bericht.
  5. Haal nieuwe berichten binnen (door op de knop Verzenden/Ontvangen te klikken).